Mladi za čistiju i zeleniju sredinu

Projekat Fondacije 1% Elena Mrdja petnica
Mladi za čistiju i zeleniju sredinu

Ljudska bića i okolina su dve permanentne stvari koje su međusobno neisključive. Problem današnjice je što mnogi ljudi ne znaju i/ili nisu svesni svojih odgovornosti prema životnoj sredini, pa time svesno ili nesvesno nastavljaju da sprovode aktivnosti štetne po životnu sredinu. Da bi se suočili sa tim, veliki fokus se usmerava na mlade kao na egzaktne aktere promene kako bi se održala okolina i stvorila svest čitave ljudske populacije.

Mladi ljudi mogu da igraju vrlo važnu i aktivnu ulogu u zaštiti i poboljšanju životne sredine. Oni mogu da promene svoj životni stil učeći kako da izbegnu nepromišljene aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu. Imajući svest o tome, oni mogu svoje domove, škole i omladinske organizacije učiniti ekološki zdravijim okruženjem tako što će usvajati ekološki prihvatljive prakse, reciklirati različite materijale kao i baviti se očuvanjem prirodnih resursa kao što su zemljište, voda, klima flora i fauna. Angažovanje mladih u zaštiti životne sredne ne samo da stvara direktan uticaj na promenu ponašanja i stavova mladih, već i posredno utiče na njihove roditelje, rođake i širu društvenu zajednicu.

Prepoznajući značaj i ulogu mladih u zaštiti i poboljšanju životne sredine, projekat „MLADI ZA ČISTIJU I ZELENIJU SREDINU“ pod pokroviteljstvom „Fondacije 1%“ ima za cilj da doprinese promociju ekološke svesti i da svojim aktivnostima neguje znanje i odgovornosti svakog pojedinca.

Smatramo da primer dobre prakse može uticati na širenje svesti čitave populacije o posledicima ekoloških izazova koje će ih nužno pokrenuti za negovanje očuvanje i održivo upravljanje životnom sredinom.

Prema tome, prva naša akcija u okviru projakta biće održana u subotu, 23.11.2019. godine u Zvezdarskoj šumi gde ćemo zajedno sa našim članovima zasaditi 20 lipa i time prikazati primer dobre prakse.