Doniranje opreme regionalnom centru za talente Beograd II

Doniranje opreme

Prvi projekat Fondacije 1% bila je saradnja sa Regionalnim centrom za talente Beograd II i doniranje opreme potrebne Centru za talente. 

Regionalni centar za talente Beograd II je mesto odakle kreće većina naših mladih naučnika, istraživača i takmičara put svetskih takmičenja i olimpijada u različitim naukama i vraća se sa prestižnim priznanjima i medaljama. Ti mladi ljudi treba da budu reprezenti našeg društva i zadovoljstvo nam je da smo mogli da ih podržimo!

U okviru ovog projekta, donirali smo Centru za talente mikroskop, koji će biti od pomoći mladim talentovanim istraživačima kao i takmičarima.

Ovim putem se zahvaljujemo Centru za talente na uspešno realizovanom projektu i želimo još mnogo uspeha polaznicima Centra. 

Podržavaćemo i ubuduće Regionalni centar za talente Beograd II kroz nove projekte Fondacije 1%.